Wpływ Probiotyków na zdrowie organizmu.

Od pewnego czasu obserwuję korzystne efekty terapii probiotycznych w różnych stanach chorobowych . Od zespołu jelita drażliwego, zmian skórnych, złagodzeniu objawów z sfery psychicznej po efekty odchudzania. Ostatnio czytałam badanie naukowe dotyczące efektów metabolitów mikrobioty czyli postbiotyków na mielinizację neuronów OUN czyli zwiększenie możliwości intelektualnych jednostki.

Przewód pokarmowy człowieka, a w szczególności jelito grube, jest zasiedlony przez szereg drobnoustrojów. Ogólną ich masę szacuje się na około 2-3 kg, a sam genom mikrobioty stanowi nawet 100 razy większą liczbę genów niż genom człowieka. Rola, jaką te drobnoustroje odgrywają w utrzymaniu zdrowia, jest olbrzymia, a jednak stale odkrywana.

Powstawanie mikroflory jelitowej

Przewód pokarmowy płodu jest jałowy, w trakcie porodu następuje pierwszy kontakt człowieka ze środowiskiem bakteryjnym, najczęściej w wyniku kontaktu z drogami rodnymi matki. Kolonizacja przewodu pokarmowego inicjowana jest przez drobnoustroje, które dziecko przejęło z jej organizmu oraz z otoczenia. Drobnoustroje te nie tylko nie są eliminowane przez układ odpornościowy, lecz odgrywają wysoce istotną rolę w aktywacji tego niedojrzałego jeszcze układu u noworodka. Mikroorganizmy kolonizujące przewód pokarmowy dziecka są jednymi z pierwszych antygenów, pobudzających układ immunologiczny do dojrzewania. To nie jedyna rola flory autochtonicznej. Obecność bakterii fermentujących jest bardzo ważna dla nowo narodzonego dziecka, gdyż ilość wydzielanego soku żołądkowego jest jeszcze zbyt mała dla zapewnienia bariery przed wnikaniem patogenów do jelit.

Na profil mikroflory jelitowej ma wpływ wiele czynników. Dzieci rodzone w sposób naturalny przejmują pożyteczne bakterie, jak np. Lactobacillus z pochwy matki. Dodatkowym czynnikiem stymulującym rozwój pożądanych drobnoustrojów jest karmienie naturalne. Dzieci otrzymujące mleko matki są liczniej kolonizowane przez bifidobakterie, aniżeli dzieci karmione sztucznymi mieszankami. Prawdopodobnie jest to spowodowane obecnością w kobiecym mleku tzw. czynnika bifidogennego, czyli zestawu naturalnych prebiotyków – (oligosacharydów, stymulujących wybiórczo wzrost określonych szczepów). Obecność wystarczającej ilości bakterii prozdrowotnych ma niezwykle istotne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka, a następnie osoby dorosłej, zmniejszając podatność na choroby i chroniąc przed dostępem drobnoustrojów patogennych.

Rola mikroflory jelitowej

Mikroflora zasiedlająca jelita spełnia wiele istotnych funkcji, a zaburzenia w jej składzie mogą być przyczyną występowania wielu chorób, m.in. otyłości. Cóż to żyje w naszych jelitach i jakie ma znaczenie dla funkcjonowania organizmu? Co jeść, by utrzymywać mikroflorę jelitową w równowadze? Ile trwa odbudowa mikroflory jelitowej po kuracji antybiotykowej?

Na wszystkie z powyższych pytań i nie tylko odpowiadałam podczas audycji radiowej “Recepta na życie” która odbyła się w Radiu Bielsko. Rozmowę do osłuchania znajdą państwo pod linkiem : https://www.radiobielsko.pl/audycje/recepta-na-zycie/2835

Zapraszam serdecznie 🙂